Happy Birthday

  palak singh
  6-C
  23-Jan-2009
  abhishek dwivedi
  9-C (SCI+PED)
  23-Jan-2006
  vaibhav verma
  11-A(MATH+HIN/COMP)
  23-Jan-2003
  alina
  12-B(MATHS+HINDI/COMP)
  23-Jan-2003
  shruti singh
  6-D
  23-Jan-2009
  kartikay kashyap
  1-C
  23-Jan-2013
  samra zaheer
  4-D
  23-Jan-2012
  owais haider naqvi
  9-E (COM+PED/COMP)
  23-Jan-2005
  sahil maurya
  7-C
  23-Jan-2008
  shuja abbas
  6-B
  23-Jan-2008